Pompa dozująca Jesco - jak dobrać właściwe urządzenie?

Pompy dozujące to urządzenia stworzone z myślą o podawaniu stosunkowo niewielkich olpści cieczy w funkcji czasu.

Dozowanie substancji chemicznych pozwala na przeprowadzanie reakcji chemicznych w skali przemysłowej.

To właśnie dzięki pompą dozującym możliwe jest przeprowadzanie reakcji zobojętniania, redox oraz chociażby miareczkowania.

Dokładność jest kluczowym aspektem działania pomp. Pompy dozujące można podzielić na kilka grup.

Uproszczony podział pomp dozujących

  • małe pompy elektromagnetyczne membranowe
  • pompy membranowe silnikowe
  • pompy tłokowe silnikowe
  • pozostałe

Małe pompy elektromagnetyczne membranowe, to w przypadku pomp Jesco pompy z serii LP, LD LA LK, MAGDOS LT DE ORAZ DX

W dużym uproszczeniu można powiedzieć że większość tych pomp pracuje w zakresie od ok 0,5 l/h do 25 l/h oraz przy ciśnieniach roboczych z zakresu od 0 do 16 bar.mała pompa dozująca

W pompach z serii Magdos elektromagnetyczny napęd pompy wyzwala ruch wielowarstwowej membrany, co powoduje zwolnienie zaworku dolnego i zassanie cieczy do komory pompy.

Przy zwrotnym ruchu membrany, ciśnienie przez nią wytworzone w komorze pompy, powoduje zwolnienie zaworu górnego w korpusie pompy i uwolnienie cieczy z komory pompy. 

W zależności od wariantu pompy mamy wiele możliwości adaptacji pomp z serii magdos do swoich potrzeb.

Pompy mogą współpracować z wodomierzami wyposażonymi w impulsatory, mogą pracować w połączeniu z systemami które wyzwalają impulsy sterowalne w kierunku pompy.

Pompy mają również bardzo ciekawą funkcję pracy szeregowej.

Najlepszym przykładem małej pompy elektromembranowej jest pompa dozująca Magdos LD

Pompy membranowe silnikowe -  to grupa pomp o większych wydatkach i ciśnieniach roboczych.

Pompy z tej grupy mogą pompować w zakresach od ok 0,5 l/h do kilku metrów sześciennych w ciągu godziny.

pompa dozujaca tłokowaCiśnienia robocze potrafią sięgać kilkunastu bar , najczęściej jednak nie przekraczają 12 bar.

Zasada działania jest bardzo zbliżona do pomp elektromagnetycznych membranowych przy czym napęd elektromagnetyczny zastąpiony jest przez przekładnię mechaniczną.

Membrany ze względu na wyższe wydajności mają większe średnice oraz więcej warstw. Komora pompy lub inaczej mówiąc głowica pompy ma znacznie większe wymiary.

Głowica pompy występuje w kilku wykonaniach materiałowych tj;

- stal kwasoodporna ( wyższe ciśnienia, zastosowania spożywcze, i stosowana gdzie istnieje rysyko uszkodzeń mechanicznych)

- PVC - tworzywo o bardzo szerokiej odporności chemicznej

- PVDF - daje oprócz możliwości chemoodpornych użytkowanie pomp w wyższych temperaturach - dochodzących do 100 C