Przeciwwybuchowe pompy Lutz  ATEX - benzyny, rozpuszczalniki, lakiery, wodorowęglany

Czy pompowanie benzyn i rozpuszczalników to na pewno dobry pomysł?

Tak o ile masz dobre pompy.

Wśród pomp beczkowych firmy lutz występują też takie, które mogą być w najbardziej niebezpiecznych warunkach pracy.

Mianowicie w strefach zagrożenia wybuchem.

Strefy takie wymuszają zachowanie szczególnej ostrożności i środków zaradczych.

Strefy wybuchu II wymagają aby wyposażenie się tam znajdujące nie mogły przyczyniać się do zainicjowania powstania iskry lub samozapłonu poprzez emisję ciepła np z pokrywy silnika.

Strefa 2  to taka w której atmosfera wybuchowa stanowi mieszaninę substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, z powietrzem.

Strefy takie występują chociażby na stacjach benzynowych, magazynach chemicznych, zakładach chemicznych, lakierniach i wszędzie tam gdzie kumulować się mogą opary rozpuszczalników benzyn węglowodorów w ograniczonej przestrzeni.

Aby zapobiegać stwarzaniu zagrożeń, firma Lutz opracowała całą gamę produktów tj. silniki bezszczotkowe, silniki na sprężone powietrze oraz akcesoria z możliwością odprowadzenia ładunków statycznych.

Zestaw #7 do łatwopalnych węglowodorów ATEX składa się z: silnika ME II 3, nierdzewnej pompy SS 41-L-SL, dwa przyłącza mosiężne do węża 3/4”, wąż do rozpuszczalników 3/4” o długości 2 metry, Nalewaka mosiężny / PTFE, oraz przewodu wyrównującego potencjały, adapter beczkowy PP. Wtyczka Ex nie jest elementem składowym zestawu

Zestaw #8 do cieczy wybuchowych ATEX

jest to zestaw bardzo zbliżony do zestawu #7 z tą różnicą, że zarówno przyłącza jak i nalewak wykonane są ze stali kwasoodpornej.

Wykonanie takie daje większe możliwości o dodatkową odporność chemiczną gwarantowaną przez stal 316 SS

Zestaw #9 całkowitego opróżniania pojemników ATEX składa się z: pompa RE-SS 41-L-MS, silnik ME II 3, dwa przyłącza mosiężne do węża 3/4”, wąż do rozpuszczalników 3/4” o długości 2 metry, pistolet nalewczy mosiężny / PTFE, przewód wyrównujący potencjały, adapter beczkowy PP. Zestaw bez wtyczki Ex.

Pompa do całkowitego opróżniania pojemników przyczynia się do obniżania kosztów oraz dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa.

Brak pozostałości cieczy w beczkach i paletopojemnikach to znaczna oszczędność w przypadku gdy mamy do czynienia z bardzo drogimi substancjami chemicznymi. Brak pozostałości w opakowaniach to również brak możliwości powstawania dodatkowych oparów.

W przypadku klejów to również mniejszy wydatek na czyszczenie opakowań.

Zestaw #10 całkowitego opróżniania pojemników ATEX w całkowicie nierdzewnym wykonaniu.

Oprócz konwekcjinalnych pomp beczkowych oferujemy również nowe pompy Lutz.

Pompy śrubowe do zastoswania w strefie ATEX