Pompy Jesco LP LD LK

Pompy dozujące Jesco Magdos LP LD LK

Małe pompy elektromembranowe do najczęstszych aplikacji.

dozowanie dwutlenku chloru i podchlorynu sodu, to tylko jedne z najpopularniejszych aplikacji, które nie stanową problemu dla pomp z grupy Magdos.

Mała pompa dozująca, a wielkie możliwości.

Magdos

Bezobsługowy napęd magnetyczny, w kombinacji z podzespołami o długiej żywotności.

Sprawnie serwisowane pompy są użytkowane nawet przez 20 lat.

Kilka rodzajów wariantów sprawia, że możemy wykorzystać do:

  • dozowanie manualne
  • dozowanie wsadowe
  • dozowanie do punktu pH
  • dozowanie do wartości przewodności
  • dozowanie Batch
  • dozowanie proporcjonalne
  • dozowanie względem sygnału analogowego
  • dozowanie względem sygnału cyfrowego